Sasa yüzde 128 bedelsiz sermaye artırımı teklif edecek

Sasa sermaye artırımına gitme kararı aldı. Şirket kar hissesini bedelsiz olarak hisse sahiplerine ödeme teklifinde bulunacak. Genel konseye sunulacak teklife nazaran Sasa Polyester yüzde 128 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmayı planlıyor. 

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Heyetinin II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap periyoduna ilişkin şirket finansal tablolarına nazaran 10.589.574.000 TL Konsolide Net Devir Kârı elde edilmiştir.

Yönetim Heyetimizin 16 Mart 2023 tarihli toplantısında;

-Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Periyot Kârından Temel Kontratımızın 31.maddesi gereği ve SPK bildirimine uygun olarak 154.777.201,28 TL Genel Yasal Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, 10.442.792.597,95 TL Net Dağıtılabilir Periyot Kârının 7.502.025.773,60 TL’lik kısmının İnanılmaz Yedek olarak ayrılmasına, 2.940.766.824,35 TL’lik kısmının ise Birinci Kâr Hissesi (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına;

-Vergi Metot Kanunu kararlarına nazaran hazırlanan yasal kayıtlarımız temel alındığında ise; yasal kayıtlarımızda yer alan 3.095.544.025,63 TL Net Periyot Kârından Vergi Metot Kanunu kararlarına uygun olarak 154.777.201,28 TL Genel Yasal Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, 2.940.766.824,35 TL Net Dağıtılabilir Periyot Kârının tamamının Birinci Kâr Hissesi (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına;

-Mevcut 2.302.591.217 TL sermaye karşılığında hisse sahiplerine %127,72 oranında bedelsiz kâr hissesi dağıtılmasına ve bu konuların Olağan Genel Heyetin onayına sunulmasına,

Ayrıca Harika Yedek olarak ayrılmış olan 52.601.757,75-TL’lik kısmın da bedelsiz hisse olarak sermayeye eklenmesine, böylelikle mevcut 2.302.591.217 TL sermaye karşılığında hisse sahiplerine toplamda %130 oranında bedelsiz hisse dağıtılması konusunun ayrıyeten Genel Heyetin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir