Karamollaoğlu: Erbakan Hocamız, ‘Bunlar bir leblebici dükkanı bile idare edemezler, batırırlar’ demişti; haklı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara “Arada Konya’ya gittiğiniz vakit, genelde de Saadet Partimize yönelik algı üretmek için hatırladığınız Erbakan Hocamız kim, siz kim?” diye sordu. Karamollaoğlu, “Milli Görüş anlayışıyla bugünkü iktidarın hiçbir alakası yoktur! Merhum başkanımız; ‘Ben bunları tanıyorum. Bunlar bir leblebici dükkanı bile yönetim edemezler, batırırlar’ demişti ve her vakit olduğu üzere yeniden haklı çıktı” sözlerini kullandı. 

Haftalık basın toplantısında konuşan Saadet Partisi önderi Karamollaoğlu, “Mevcut sistem değişmeden, iktisadın düze çıkması da mümkün değildir. Bu sisteme geçerken dolar kuru 4.8 lirayken, bugün 20 lira sonuna dayandı. Resmi enflasyon yüzde 15’lerde iken, bugün üç haneli sayılara yaklaştı. Yoksulluk ve işsizlik artarken, halkın alım gücü her geçen gün azaldı… Bırakın mesken alma hayallerini, artık büyük bir çoğunluk için düzgün bir meskende oturabilmek, kirasını ödeyebilmek hayal oldu” diye konuştu. 

Altılı Masa’nın anayasa çalışması

Karamollaoğlu, şu sözleri kullandı:

“Parlamenter Sisteme Geçiş” çalışmaları kapsamında bir ortaya gelerek, yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştığımız partilerle de bugüne kadar oldukça yol katettik. Hepinizin malumu olduğu üzere Pazartesi günü, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” ile ilgili anayasa değişikliği teklifimizi kamuoyu ile paylaştık.

Ardından da Demokrat Parti Genel Lideri Sn. Gültekin Uysal’ın konut sahipliğinde, 2. çeşidin 3. toplantısını gerçekleştirdik. Öncelikle bu sürece katkı sunan, emeği geçen herkesi ve bilhassa kurul üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Hemen şunu söz etmek istiyorum ki; yeni anayasa teklifimiz yalnızca 6 siyasi partinin değil, 85 milyonun hassasiyet ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hakikaten aylar süren titiz bir çalışma ortaya konulmuş; alanında uzman hukukçuların, akademisyenlerin, STK temsilcilerinin, kanaat başkanlarının ve araştırma kuruluşlarının görüş, kıymetlendirme ve tekliflerine başvurulmuştur.

Aslında biz bu teklifle Anayasa’yı bütün olarak ele alıp, değiştirme savında değiliz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçerken, yeni sistemin daha verimli bir anlayışla yürütülmesini temin etmek için elzem olan hususları ele aldık. Milletimizin gereksinim ve beklentilerine uygun bir sistemin ortaya çıkması için azami gayret gösterilmiştir.

“Kural tanımaz ve keyfi idare anlayışını değiştirmekte kararlıyız”

1876 yılında yürürlüğe giren Yasal Esâsî’den bugüne süregelen 150 yıllık Anayasa geleneğimizde yeni bir sayfa açıyor ve çok partili siyasal hayata geçiş deneyiminden bugüne dek üç çeyrek asırdır hiç şahit olunmamış bir mutabakata imza atıyoruz.

Unutmayalım ki; birbirinden çok farklı geleneklere ve programlara sahip 6 siyasi parti, teklif ettiğimiz mevzularda ittifak ediyor. Bu, çok kıymetli bir adım; bilhassa uzlaşma kültürünü kazanma babında kıymetli bir adım.

İstişare, çoğulculuk ve uzlaşma prensipleri doğrultusunda hazırladığımız bu toplumsal kontrat taslağında;

Etkin ve iştirakçi bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız  bir yargı, kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu idaresi ile, kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistemi inşa etmeye kararlıyız.

Bizler, bu teklifle en temelde; hukuk devletini ortadan kaldıran, millet egemenliğini tek bir kişinin iradesine hapseden bugünkü kural tanımaz ve keyfi idare anlayışını değiştirmekte kararlığımızı ortaya koyuyoruz.

“Bu anayasa taslağı, ortak aklın ürünüdür”

Muhterem arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız; görüleceği üzere bu çalışma yalnızca yeni bir hükümet sistemi değişikliğinden de ibaret değildir. Biz yeni bir anlayışla; her şartta “hürriyeti temel alan” ve 85 milyonun “insan onuruna yaraşır” bir formda hayat süreceği yeni bir Türkiye’yi inşa edeceğimizin altını çiziyoruz.

Vatandaşın devlete karşı ödevlerini merkeze alan bir bakış açısı yerine, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini önceleyen yeni bir paradigma ortaya koyuyoruz; bu çok kıymetli bir adım. Devleti kutsayan ve herkesin güya devlete çok büyük bir borcu varmış, güya devlet vatandaşlarının çok üstünde bir yapıymış anlayışı yerine; devletin vatandaşa hizmet etmesini önceleyen bir anlayışı biz ortaya koyuyoruz. Maalesef, şu an sıkça söyleniyor lakin temel olan devlet değil; ülke ve millettir.

Bu Anayasa’da; tahakküm değil eşitlik, ikili standart değil adalet, baskı değil insan hakları olacaktır. Bu Anayasa’da; milletin özgürlüğü, refahı ve huzuru temel alınmıştır.

Ve bilinmelidir ki; bu Anayasa taslağı, tek bir adamın iki dudağı ortasından çıkmış değildir! Bu taslak; ortak aklın, istişarenin ve uzlaşının eseridir. Saadet Partisi olarak, bu çalışmalarımızın özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye’nin kuruluşuna vesile olacağına inanıyoruz ve bu inanç ve kararlılıkla da çalışmalarımızı ağır bir biçimde sürdüreceğiz.

“Ülkemiz, çıkmaza sokulmuştur” 

Zira Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi getirdiği nokta hepimizin malumudur. Hem toplumsal hem de yapısal manada ülkemiz bir çıkmaza sokulmuştur. Ne yazık ki karşımızda şöyle özetleyebileceğimiz vahim bir tablo durmaktadır:

Yüksek enflasyon, işsizlik, borçluluk ve giderek artan cari açık, halkın büyük çoğunluğunu esir almış bir yoksulluk, tepeden tırnağa bir israf, rüşvet ve yolsuzluk sistemi, hasara uğramış devlet kurumları, geçmişin birikimi ve geleneğiyle bağı kopmuş bir devlet düzeneği, keyfî işleyen bir hukuk ve yargı sistemi, istişare ve ortak aklı bir kenara bırakmış yürütme erki, gücü zayıflatılmış ve atıl bırakılmış bir yasama… Açıktır ki Türkiye, yalnızca son birkaç yılda bu kadar berbat bir tablo ortaya çıkaran bir sistemle ilerleyemez.

“Mevcut sistem değişmeden, iktisat düze çıkamaz”

Muhterem arkadaşlarım; mevcut sistem değişmeden, iktisadın düze çıkması da mümkün değildir.

Bu sisteme geçerken dolar kuru 4.8 lirayken, bugün 20 lira hududuna dayandı.  Resmi enflasyon %15’lerde iken, bugün üç haneli sayılara yaklaştı. Yoksulluk ve işsizlik artarken, halkın alım gücü her geçen gün azaldı… Bırakın konut alma hayallerini, artık büyük bir çoğunluk için düzgün bir konutta oturabilmek, kirasını ödeyebilmek hayal oldu. Birkaç yıl evvel dar gelirli aileler için et almak zordu; artık ekmek, süt, yumurta, patates üzere evvelden çok ucuz olan en temel besin hususlarını bile alamaz hale gelen yüz binler var. Özel okula göndermenin zorluğundan değil, artık devlet okulundaki çocuğunun kantin ve kırtasiye masraflarına yetişemeyen on binlerce aileden bahsediyoruz. Artık özel hastanelere gidemeyenleri değil, devlet hastanelerindeki muayene fiyatını ve ilaç parasını dahi denkleştiremeyen binlerce aileden bahsediyoruz.

“2023 bütçesinde faize ayrılan hisse; 550 milyar TL!”

Gündemin değerli başlıklarından bir oburu de bütçe görüşmeleri… Bütçe; bir hükümetin kimliğidir, iktisat anlayışının aynasıdır. Ne yazık ki, bu iktidarın ve bu sistemin bütçe karnesi de hiç iç açıcı değil. Artık yalnızca birkaç örnek vermek istiyorum:

Hani nerede çiftçi? Hani nerde tarım? Nerede üretici? Nerede nas!

Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz rekorunu kıracaksınız,

Ulaştırma, eğitim, tarım, sıhhat neredeyse bütün alanlardaki yatırımları toplasanız, faize ödenen paraya yetişemeyecek; sonra da kalkıp kürsülerde “nas var, nas” diye nutuk atacaksınız!

Hem Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesini yapacaksınız; hem de  faiz lobisinden şikayet edeceksiniz! Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!

Bu hükümetin hazırladığı her bütçede olduğu üzere; bu bütçede de çiftçi yoktur, emekli yoktur, minimum fiyatlı yoktur! Memur, emekçi, işçi yoktur!

Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar yoktur, üretici yoktur!

Aslan hissesi bu yıl da rantiyeciye, faizciye, yani bir avuç memnun azınlığa aktarılacaktır.

Yine en çok faiz lobisi ve bankalar kazanacaktır. Sayılar bunun habercisidir.

Hiç kelamı uzatmaya gerek yok, söyleye söyleye lisanımızda tüy bitti:

Denk bütçe yapmadan, faiz lobisini engelleyemesiniz!

Havuz sistemini kurmadan, sömürüyü önleyemezsiniz!

Üretim ve ihracat seferberliği başlatmadan, ekonomiyi düzeltemezsiniz!

Ve her işin başına “Önce Ahlak ve Maneviyat” düsturunu koymadan, haksızlığı ve ahlaksızlığı asla önleyemezsiniz!

“Erbakan hocamız kim, siz kim?”

Muhterem arkadaşlarım; bütçe demişken bir bahse daha değinmek istiyorum. Bütçe görüşmeleri sırasında bir Bakan motamot şöyle bir cümle kuruyor; “Dünyada devletin fabrika kurduğu vakitler geride kaldı” diyor.. Kapitalist ülkeler için bu gerçek lakin %100 gerçek demek isabetli olmaz!

Peki, devletin market açtığı periyotlar geri de kalmadı mı? Devletin inşaat yaptığı periyotlar geride kalmadı mı?

Fabrika yapmaz dediğiniz iktidarınız hayvancılık yapıyor; Romanya’dan, Ukrayna’dan, hatta Uruguay’dan hayvan ithal edip, kendi besicisinin karşısına rakip olarak çıkıyor!

Fabrika yapmaz dediğiniz iktidarınız, kendi toprakları ekilmeyi beklerken; yurt dışında arazi kiralayıp, kendi çiftçisinin karşısına rakip olarak çıkıyor!

“Devlet fabrika yapmaz” diyenler, inşaata gelince Türkiye’nin en büyük müteahhidi oluyor!

Arada Konya’ya gittiğiniz vakit, genelde de Saadet Partimize yönelik algı üretmek için hatırladığınız Erbakan Hocamız kim, siz kim? Ulusal Görüş anlayışıyla bugünkü iktidarın hiçbir alakası yoktur! Merhum Önderimiz; “Ben bunları tanıyorum. Bunlar bir leblebici dükkanı bile yönetim edemezler, batırırlar.” demişti ve her vakit olduğu üzere yeniden haklı çıktı maalesef!

“Sürekli gündemin ortasına ‘sis bombaları’ atıyorlar” 

İşte iktidar bu gerçeklerin konuşulmasını önlemek için, her vakit yaptığı üzere soyut, afaki ve hamaset dolu cümlelerle süreci yönetmeye çalışıyor.

Sürekli gündemin ortasına “sis bombaları” atıyorlar ki, dikkatler diğer yerlere çevrilsin!

İktidar yetkililerinin yaptığı her açıklama; itimadı tesis edeceğine, kaygıyı arttırıyor.

Oysa Türkiye’nin hamasete değil, hakikaten esaslı yapısal dönüşümlere muhtaçlığı vardır.

Yeni Anayasa teklifimiz, bu değişimin en değerli adımlarından birisidir.

Bizler adil, güçlü, müreffeh ve demokratik bir Türkiye’yi kurmaya kararlıyız…

Altını kalın harflerle çizerek söylüyorum; her şeyden evvel, anlayamadığınız bir sorunu çözemeyeceğinizi anlamaya mecbursunuz!

Bu iktidar ülkemizin ve insanımızın sorunlarının gerçekte ne olduğunu ya anlamıyor ya da anlamazlıktan geliyor.

Bu nedenle daima olarak ya tahlil üretmiş üzere anlatıyorlar ya da tahlil üreteceklermiş üzere yeni kelamlar veriyorlar!

“Bugünkü iktidarı, zihniyeti ve sistemi değiştireceğiz”

Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; “mış üzere yapan” bu iktidarı, bu zihniyeti ve “her şeyin tek bir kişinin iki dudağı ortasından çıkan kelama nazaran şekillendiği” bu sistemi daima birlikte değiştireceğiz.

Sizlerin onayı, itimadı ve dayanağıyla bunu başaracağız… Bu değişiklik, hem gereklilik hem de artık bir mecburilik haline gelmiştir. İktisat, adalet, eğitim, tarım, sıhhat, dış siyaset… Her bir alanda yaşadığımız tıkanıklıkları aşmanın yolu buradan geçmektedir.

Sözlerimin sonunda, büyük bir keder ve tıpkı vakitte hicap duyarak hepimizin omuzlarındaki ağır sorumluluğa dair bir örnek vererek hatırlatma yapmak istiyorum.

Milyonlarca insanın sabahın ayazında, gecenin karanlığında işe gidip, gün uzunluğu alın teri döktükten sonra eline geçen parayla bir kilo peyniri dahi sıkıntı alabilmesi karşısında hepimize düşen sorumluluklar var; hem politikler olarak hem de vatandaşlar olarak bunu asla unutmayalım…”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir